Oferta usług BHP i PPOŻ:
Wykonywanie zadań służby BHP
Analiza i ocena ryzyka zawodowego
Analiza okresowa stanu BHP
Postępowania powypadkowe
Przygotowywanie instrukcji stanowiskowych
Usługi P.Poż.
 
Zapytaj o inne usługi:
mail:  bhpsokolowski@o2.pl
 

 WARTO WIEDZIEĆ

Wszyscy pracodawcy zatrudniający powyżej dziesięciu pracowników powinni utworzyć profesjonalną służbę bhp (art. 23711 Kodeksu pracy). Istnieje możliwość powierzenia tych obowiązków specjalistom spoza zakładu pracy.  

Outsourcing w zakresie służby bhp prowadzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2004r. [Dz.U.04.246.2468 ze zmianami] stanowi często mniej kosztowne i jednocześnie bardziej skuteczne rozwiązanie dla pracodawców niż etatowy pracownik.

Posiadam wysokie kwalifikacje zawodowe poparte praktyką w firmach różnych branż.

Szkolenia bhp

Co zyskasz zamawiając usługi:

 

SZKOLENIA,

·         szkolenia BHP dla pracowników wszystkich szczebli, za wyjątkiem służb bhp (szkolenia wstępne i okresowe) realizowane w różnych formach – w tym z wykorzystaniem Internetu;

·         szkolenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem fantoma do sztucznego oddychania oraz środków opatrunkowych i przyrządów resuscytacyjnych;

·         szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi substancji chemicznych;

·         szkolenia związane z kontaktem z azbestem;

·         szkolenia – ćwiczenia ewakuacji w sytuacji zagrożenia (ppoż., alarm bombowy, alarm chemiczny itp.);

·         szkolenia w zakresie ergonomii stanowisk pracy;

·         szkolenia w zakresie metodyki prowadzenia instruktaży stanowiskowych.

OBSŁUGA BIEŻĄCA,

·         zgłoszenia pracodawcy do PIP i San-Epid oraz korespondencję wynikającą z kontroli tych organów;

·         badanie okoliczności i przyczyn oraz dokumentowanie wypadków przy pracy;

·         dokumentowanie wypadków w drodze do pracy lub z pracy;

·         udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

AUDYTY I PRZEGLĄDY,

·         auditowaniu stanu bhp pod kątem zgodności z wymogami prawa oraz rzeczywistych zagrożeń;

·         ocenę ergonomii na stanowiskach pracy;

·         ocenę maszyn i urządzeń pod katem minimalnych wymagań bhp;

·         okresowe przeglądy stanu BHP.

OPRACOWANIA I INSTRUKCJE,

·         opracowywanie procedur i instrukcji bhp, w tym w wersji graficznej;

·         prowadzenie wymaganych rejestrów bhp (wypadków przy pracy, czynników szkodliwych i rakotwórczych, czynników chemicznych, chorób zawodowych);

·         bieżące przeglądy w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

·         opracowywanie wymaganych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wraz z wyznaczaniem stref zagrożenia wybuchem.