Pierwsza rzecz z jaką spotykają się pracownicy rozpoczynając pracę niezależnie od zajmowanego stanowiska to badania lekarskie i lekarz medycyny pracy oraz szkolenia bhp. Wynika to z obowiązku poddawania się takim badaniom oraz szkoleniom z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik slużby bhp przeprowadza instruktaż wstępny, który trwa 2 godziny. Następnie pracodawca lub kierownik przeprowadzić szkolenie stanowiskowe, to kolejne co najmniej 6 godzin. Jeśli do tego dodamy badania lekarskie przed dopuszczeniem do pracy to łatwo zauważyć, że pierwsze dni są bezproduktywne z punktu widzenia pracodawcy. Ja to stwierdzenie uznaję za całkowicie nieprawdziwe. Skutki ekonomiczne i społeczne niewłaściwych warunków pracy lub niskowyszkolonej kadry są znacznie wyższe niż koszt 1 dnia przeznaczonego na szkolenia bhp. Dobitnie pokazują to badania różnych instytucji rynku pracy. Wynika z nich jednoznacznie, iż reguralne szkolenia bhp online znacznie obniżają liczbę wypadków. Dlatego mam apel do pracodawców – nie lekceważcie szkoleń BHP ani okresowych ani wstępnych.