Pierwsza rzecz z jaką spotykają się pracownicy rozpoczynając pracę niezależnie od zajmowanego stanowiska to badania lekarskie i lekarz medycyny pracy oraz szkolenia bhp. Wynika to z obowiązku poddawania się takim badaniom oraz szkoleniom z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik slużby bhp przeprowadza instruktaż wstępny, który trwa Czytaj dalej…

Kto może prowadzić szkolenia BHP? Po wstąpieniu Polski do UE zaistniała konieczność dostosowania Polskiego prawa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do prawa UE w szczególności do Dyrektywy 89/391 EWG o wprowadzaniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy. Wcześniej od 1 lica 2005 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Na podstawie tego rozporządzenia mogły być organizowane i prowadzone szkolenia przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp. Czytaj dalej…

Szkolenia okresowe bhp online Coraz większą popularność zyskują szkolenie BHP prowadzone za pośrednictwem Internetu. Czy jednaka taka forma szkoleń jest zgodna z prawem i respektowana przez organy nadzoru nad warunkami pracy?   Prześledźmy tą sytuację.  Czytaj dalej…