Kto może prowadzić szkolenia BHP? Po wstąpieniu Polski do UE zaistniała konieczność dostosowania Polskiego prawa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do prawa UE w szczególności do Dyrektywy 89/391 EWG o wprowadzaniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy. Wcześniej od 1 lica 2005 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Na podstawie tego rozporządzenia mogły być organizowane i prowadzone szkolenia przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp. Czytaj dalej…